Registratie van aanwezigheid op de werf

Verplichte aanwezigheidsregistratie

Ontdek onze toepassingen

Aanwezigheidsregistratie op de werf

Sinds 2014 is aanwezigheidsregistratie op werven verplicht. Die registratie moet gebeuren vóór de aanvang van het werk en moet elektronisch geregistreerd worden bij de RSZ. Zo heeft men telkens een duidelijk overzicht van wie aanwezig is op de werf. Deze maatregel werd ingevoerd om de veiligheid en het algemene welzijn van werknemers op bouwwerven te verhogen.

Op welke werven is registratie van aanwezigheid verplicht? 

Werknemers moeten hun aanwezigheid registreren op werven waar werken in onroerende staat plaatsvinden. Het totaalbedrag van de werken is gelijk aan of hoger dan 500.000 euro. De maatregel is dus niet alleen beperkt tot bouwbedrijven, maar geldt ook voor bedrijven uit andere sectoren. Daarbij speelt de grootte van de onderneming die de werken uitvoert geen rol. Iedereen die aan bovenstaande voorwaarde voldoet, valt dus onder de registratieplicht.

Aangifte van werken

Voor bovenstaande werven geldt naast de verplichting tot registratie van aanwezigheid, ook de verplichting om een werfmelding of aangifte van werken te doen. Die aangifte kan men doen op de portaalsite van de RSZ. Daarna zorgen zij ervoor dat de informatie wordt overmaakt naar alle bevoegde instanties.

INTERESSE? CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

 Ontdek ook alles over: