Aanwezigheidsregistratie bouw Oost-Vlaanderen

Ontdek onze toepassingen

Aanwezigheidsregistratie bouw

Werken met onderaannemers wordt steeds strenger gereglementeerd. De in te vullen formaliteiten en wettelijke verplichtingen nemen toe, maar ook de aansprakelijkheden en de bijbehorende risico’s. Zo is er de verplichte aanwezigheidsregistratie bouw waar men in orde mee moet zijn.

aanwezigheidsregistratie bouw | verplichte aanwezigheidsregistratie | aanwezigheidsregistratie in de bouw

Naargelang de omvang en de aard van het werk moet de aannemer een melding doen aan de Sociale Zekerheid van de uit te voeren werken. Bovendien moet de onderaannemer ook gecontroleerd worden op sociale en fiscale schulden. Daarnaast is er in de bouw de verplichte aanwezigheidsregistratie en de regeling m.b.t. de loonaansprakelijkheid.

Op zoek naar een partner regio Oost-Vlaanderen voor de implementatie van aanwezigheidsregistratie in de bouwsector? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.