Aanwezigheidsregistratie bouw Limburg

Ontdek onze toepassingen

Wat is aanwezigheidsregistratie bouw en wat kunnen de gevolgen zijn

Elektronische aanwezigheidsregistratie bouw
Elektronische aanwezigheidsregistratie CheckInAtWork is inmiddels gemeengoed in een groot gedeelte van de bouwsector. Sinds 1 april 2014 is het voor omvangrijke bouwwerven wettelijk verplicht om het gros van de werknemers aan te melden bij de RSZ. Sinds 2018 is het zelfs verplicht voor alle bouwwerven. Daarnaast is het sinds 1 oktober 2014 verplicht voor iedere werknemer om een ConstruBadge (bouwbadge) te dragen met daarop hun identiteitsgegevens en foto.

Boetes en straffen
Sinds 1 januari 2015 kunnen ook boetes door de RSZ worden uitgedeeld aan bouwbedrijven die niet voldoen aan de wetgeving. Als een aangifte niet gedaan wordt, kan er een boete van 5% van het totale bedrag van de werken gekoppeld worden. Afhankelijk van wie de verantwoordelijkheid draagt voor de aangifte, is de boete voor de klant of de hoofdaannemer.

Op zoek naar een partner regio Limburg voor de implementatie van verplichte aanwezigheidsregistratie? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.